Autobaterie

Články: Jak pečovat o autobaterii - Nabíjení autobaterie - Přehled technických pojmů a označení autobaterií


Jak pečovat o autobaterii

I když není nyní zima, je léto, musel jsem to prostě napsat. Byl jsem na pumpě a viděl jsem tzv. šampóny, melíry, tužimany u jejich navoněných fár. Ejhe! Duc duc a pak nemohl tento pražský metrosexuál jeho golfíka nastartovat. Otevírá kapotu. V povzdálí koukám na airbrush motoru, nerez doplňky, ofáčované kabely rovněž v chromu, spoustu pojistek kvůli hlasité hudbě apod. Přicházím blíže a opravdu pohled na vyvoněný motor je nádherný. Ostatní fajnšmejkři radí jak o závod. Probíhá hlasitá debata o možné závadě. Nápadů je hodně. Auto nestartuje. Kontrolky na přístrojovce jsou KO. Inu, nedalo mi to a po asi deseti minutách přicházím a koukám se mu na jeho autobaterii. Vše na první pohled je v pořádku a po odšroubování uzávěrů zjišťuji, že v autobaterii tento majitel má elektolyt pod neúnosnou hladinou pod minimem. Zde na místě to dolití destilky zcela jistě už nespraví. Frája vytahuje kešeň 2.000 Kč a jde kupovat na pumpu novou baterii s tím, že tyto finance měl na muziku. Po montáži nové autobaterii odjíždí pryč dá se říci plně spokojen. Já jsem po tomto odjel domů a koukám v garáži pod kapotu a hle, hladina elektrolytu v mé autobaterii je rovněž neuspokojivá! Ihned dolévám destilovanou vodu až po rysku MAX této baterky s tím, že jsem asi něco zachránil a tímto prodloužil životnost této autobaterie a následovnými nechtěnými výdaji někde, kde bych to zcela nečekal. Tak toto je konec příběhu a nyní je čas se zamyslet, zda jste na něco opravdu nezapomněli! Mrkněte také občas pod kapotu a zkontrolujte autobaterii!

Dobíjení baterie při jízdě vozidla

Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje životnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udržuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných jízdách stačí kontrolovat napětí a hladinu elektrolytu autobaterie a případně doplňovat destilovanou vodu (neplatí pro uzavřené autobaterie) pravidelně po 6 - 12 měsících (dle provedení baterie), nebo po najetí cca 30 000 km. Při náročnějším jízdním režimu nebo vyšší hodnotě dobíjecího napětí je potřeba kontrolovat hladinu elektrolytu častěji. Přebíjení autobaterie na vozidle (více než 14,4V pro „hybridní“, nebo 14,8V pro „vápníkové“ provedení baterie) se projeví velkým úbytkem elektrolytu a vede ke zkrácení životnosti autobaterie, případně k jejímu zničení! Pozor - může dojít i k výbuchu baterie.

Zazimování baterií

Dlouhodobé skladování v řádu měsíců nepředstavuje pro olověné baterie v zásadě žádný problém. Je však nutné dbát na to, aby skladovací podmínky baterii trvale nepoškodily. Pro správné skladování platí následující zásady:

Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle než dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

Baterie smí být skladována jen v plně nabitém stavu, v nenabitém stavu sulfatuje. Baterii je potřeba dobíjet, pokud klidové napětí klesne pod 12,5 V.

Při použití přístroje pro udržovací nabíjení se možná doba skladování prodlužuje. Baterie je stále udržována plně nabitá, což je optimální způsob uskladnění na delší dobu.

Baterie skladujte podle možností na chladném a suchém místě, nízké teploty zpomalují samovolné vybíjení. Teplota by neměla překročit 20° C.

Nabíjení autobaterie

Baterie by se měly nabíjet jen schválenými nabíjecími zdroji a dle pokynů výrobce nabíječe i autobaterie. Na trhu se objevují nové nabíječe a zažité postupy pro nabíjení u nich nemusí vždy platit. Také některé nové typy baterií mají odlišné nároky na nabíjecí charakteristiky – viz uzavřené VRLA akumulátory např. pro motocykly. Nesprávný typ nabíječe může způsobit nevratné poškození baterie. Pro bezchybné nabíjení jsou nejvhodnější a nejbezpečnější automatické nabíječe. Ty lepší mají i přepínání charakteristik pro baterie s volným elektrolytem, baterie VRLA či gelové baterie. Při nabíjení mimo vozidlo se považuje baterie za plně nabitou, pokud hustota elektrolytu dosáhne ve všech článcích hodnoty 1,28 kg/l (POZOR - u starší baterie může být max. hodnota z důvodu vypadané aktivní hmoty či sulfatace nižší) a všechny články plynují. U plně nabité baterie se nadále při nabíjení hustota elektrolytu ani hodnota napětí nemění (2 až 4 hodiny). Plně nabitá baterie má klidové napětí (cca 4 hod. po nabíjení ) 12,8 až 13,0 V.

Poškození baterie

Životnost olověné baterie snižuje např. její přebíjení. Jsou dva případy přebíjení:

Přebíjení příliš vysokým napětím V závislosti na nabíjecím napětí začne baterie plynovat při napětí 14,4V pro hybridní, nebo 14,8V pro vápníkové baterie. Následkem pravidelného přebíjení (zejména v kombinaci s častým hlubokým vybitím) je uvolňování aktivní hmoty z desek baterie. To nastává hlavně při poruše regulátoru napětí na alternátoru vozidla, nebo použití nevhodného typu baterie. Přebíjení má za následek vysokou spotřebu vody a rychlejší opotřebení. V horším případě může dojít i k výbuchu baterie vlivem vodíku a kyslíku, které se při plynovacím napětí z baterie uvolňují.

Přebíjení nabité baterie Při přebití zcela nabité baterie dochází ke korozi kladných mřížkových desek. I tento typ opotřebení vede k předčasnému výpadku baterie. K popsanému problému dochází v případě nesprávně nastaveného nebo vadného regulátoru napětí nebo nevhodného nabíječe s nastavením vysokého proudu bez omezení maximálního napětí. Mezi nejčastější způsoby poškození baterie za provozu nebo při údržbě patří sulfatace. Při vybíjení baterie se kyselina sírová z elektrolytu váže na deskách s olovem a tvoří síran olova ve formě krystalů. Při následném nabíjení se tyto krystaly rozpouští a kyselina sýrová se uvolňuje zpět do elektrolytu. Pokud však k následnému nabití nedojde, krystaly síranu po nějaké době ztvrdnou a nedají se již nabitím rozpustit. Následně navíc začnou nabývat na objemu a způsobí vypadávání aktivní hmoty z mřížky.

Projevy sulfatace

hustota elektrolytu ve všech článcích je nízká (1,22 kg/l a nižší).

klidové napětí na baterii je nižší než 12,5 V.

baterie se v provozu ani nabíječem nenabije do plných hodnot.

Důvody sulfatace

Krátké cesty, převážně městský provoz. Při krátkých cestách pod 20 - 30 km se baterie nestačí nabíjet do plných hodnot.

Dlouhé odstávky vozidla bez údržby baterie (tři týdny a více). To závisí na elektrické výbavě vozidla a odběru el. energie odstaveného vozidla (centrál, alarm, rádio…).

Nízko postavená hodnota nabíjecího napětí na regulátoru ve vozidle. Příkladem jsou alternátory starších typů vozidel Škoda. Tyto regulátory dobíjí často napětím 13,6 - 13,8 V a při volnoběžných otáčkách není baterie dobíjena vůbec.

Porucha dobíjecí soustavy nebo elektroinstalace vozidla.

Bezpečnost

V dosahu baterie se nesmí používat otevřený oheň ani kouřit. Baterii je třeba chránit před jiskrami od pracovních nástrojů a eliminovat na minimum jiskření při zapojování a odpojování kabelů nabíječe nebo vozidla. Při vznícení plynů v baterii dojde k explozi. Její intenzita je přímo úměrná množství nahromaděného kyslíku a vodíku v baterii. To znamená, že největší nebezpečí výbuchu je při manipulaci s baterií těsně po nabíjení nebo delší jízdě vozidla. Při zapojování (či odpojování) baterie na nabíječ nebo do vozidla musí být nabíječ vypnut a u vozidla musí být vypnut klíček a všechny přídavné spotřebiče, aby se zabránilo jiskření. Při nabíjení je potřeba uvolnit zátky článků, aby se vznikající plyny mohly rozptýlit do ovzduší. Před odpojením od nabíječe doporučujeme nechat baterii odvětrat ještě alespoň tři hodiny po vypnutí nabíječe, potom baterii zazátkovat a teprve následně odpojit kabely nabíječe od baterie. Jestliže se baterie během nabíjení zahřívá nad 40o C, je potřeba nabíjení přerušit a nechat baterii vychladnout. Potom pokračovat v nabíjení nižším proudem, aby k zahřívání opět nedocházelo. Teplota nad touto hranicí baterii nevratně poškozuje. Pokud je teplá jen jedna část baterie, zatímco povrch zbylých článků je výrazně chladnější, je baterie vadná (zkrat článku) a je nutno nabíjení ukončit. Je zakázáno ucpávat ventilační otvor na víku baterie. Baterie musí při nabíjení odvětrávat, v opačném případě dojde k jejímu roztržení vlivem tlaku. Při práci s baterií je potřeba používat ochranné brýle, ochranné rukavice a oděv. Při výbuchu nehrozí jen vniknutí elektrolytu (37% kyselina sýrová) do očí a na pokožku, ale ještě větší nebezpečí představují odlétávající ostré kousky plastového pláště baterie. Před prací s baterií je důležité si pozorně přečíst bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze baterie.

Životnost baterie

Životnost baterie je závislá na mnoha aspektech. Prvotní je samozřejmě konstrukce a kvalita výroby baterie. To, co výrobce baterie nemůže dále ovlivnit, je kvalita dobíjecí soustavy vozidla, umístění baterie ve vozidle (vliv nadměrné teploty v motorovém prostoru), dostatečné dimenzování kapacity baterie pro daný vůz a jeho elektrickou výbavu a v neposlední řadě provozní aspekty, jako četnost startů, charakter jízd, používání doplňkové elektrické výbavy (nezávislé topení, naviják, výkonná hudební aparatura…) a údržba baterie během provozu.

Životnost autobaterie se v závislosti na typu a konstrukci pohybuje okolo 4 až 6 let. To platí při běžném provozu. Při použití ve voze taxi služby nebo záchranné služby, kde je baterie extrémně namáhána častějšími startovacími cykly a odběrem z přídavných elektrických zařízení, bude životnost baterie pravděpodobně nižší než běžně poskytovaná záruční doba. Někdy není na vině výrobce nebo konstrukce autobaterie, ale špatné skladování u prodejce (hlavně dlouhé skladovací lhůty bez dobíjení, což vede k sulfataci = nezvratné poškození autobaterie).

Stručný přehled technických pojmů a označení olověných autobaterií

Startovací proud - (nebo také vybíjecí proud, testovací proud) v evropě používaná norma EN definuje proud (A) při -18st.Celsia po dobu 10 sekund pokles napětí na 7,5V, starší norma DIN definuje proud (A) při -18st.Celsia po dobu 30 sekund pokles napětí na 9V. ( Např. 360A EN = 220A DIN , 680A EN = 400A DIN)

Ampér (A) - měrná jednotka toku elektronů, proudu v elektrickém obvodu

Ampérhodina (Ah) - měrná jednotka elektrického náboje pro vyjádření nabíjecí kapacity baterie, která se vypočítá násobením proudu v ampérech a času v hodinách vybíjení. (Příklad: baterie, jež dodává 5 ampérů po dobu 20 hodin, dodá 5 A x 20 hodin = kapacita 100 Ah)

Rezervní kapacita (RC) - počet minut, během kterých nová, plně nabitá baterie dodává 25 ampérů při 26,7°C (80°F) a udrží svorkové napětí nejméně 1,75 voltů na každý článek. Tento údaj představuje čas, po který bude baterie napájet základní zařízení, pokud alternátor nebo generátor vozidla selže.

wet - (mokrý) klasický deskový akumulátor s tekutým elektrolytem .


Sulfatace - Sulfatace je nežádoucí jev vyskytující se u olověného akumulátoru , vzniká v případě , že je akumulátor ponechán delší dobu (řádově dny) v nedostatečně nabitém (případně vybitém) stavu . Podstatou tohoto jevu je postupný a nevratný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na elektrodách a tím následné , nevratné poškození akumulátoru .


AGM - (Absorbent Glass Mat) savé skleněné mikrovlákno , technologie používající mikroporézní ,vysoce porézní a odolný separátor , který zajišťuje nerozlitelnost akumulátoru a dobrý kontakt elektrolytu s deskou akumulátoru .


VRLA - (valve-regulated lead–acid battery) ventilem řízené olověné baterie , akumulátor používá bezpečnostní přepouštěcí ventil na každý článek , nebo jeden centrální ventil pro všechny články (hermeticky uzavřené bezúdržbové akumulátory).


GEL aku - zde se používá eletrolyt ztužený do formy gelu pomocí silikonových sloučenin .


DC - (Deep Cycle) trakční akumulátor určený pro hluboké vybíjení , např:, mycí zdroje, golfové vozíky, elektropohony , záložní zdroje atd.


Dual Purpose -(Dvojí Účel) Hybrydní použití , jak pro trakční aplikace , tak pro start . Možno použít pro nízkozátěžové záložní zdroje .


HD - (Heavy duty) otřesuvzdorná baterie pro těžké zatížení .


SHD - (Super heavy duty) otřesuvzdorná baterie pro těžké zatížení s prokladem mikrovlákna , zvyšuje výkon při nízkých teplotách a vyšší cyklickou životnost .


SpiralCell - (svitkový článek) zde je místo desek použit olověný pás , který je stočen spolu se separátorem AGM do válce (jako svitkový kondenzátor) a následně vlisován do nádoby akumulátoru . Tím je dosaženo vysokého startovacího proudu , odolnosti proti vibracím , nerozlitelnosti , nízkého samovybíjení a dlouhé životnosti .


EFB - (Enhanced Flooded Battery) v překladu "rozšířená zaplavená baterie" na rodíl od běžných "wet"baterií jsou vybaveny separátorem se speciálním polyesterovým vláknem a silnějšími deskami . Tím se zvyšuje odolnost proti cyklickému zatěžování .


Start Stop - při krátkých zastaveních (na křižovatkách atd.) se vypíná motor , tato bateriová technologie zajišťuje vysoký počet nastartování motoru a energii na pokrytí spotřebičů .


Mild & Full Hybrid - Zde baterie podporuje spalovací motor při zrychlení a spotřebiče (technologie : nikl-kovová nebo lithium-iontová) .


Plug-In Elektromobil - Baterie určená pro automibil s hybridním pohonem , kterou lze dodatečně dobít v běžné elektrické síti (technologie : lithium-iontová) .


Aktivní hmota - aktivní hmotu v kladných deskách (katodách) tvoří oxid olovičitý a v záporných deskách (anodách) houbovité olovo. Je-li spojen elektrický obvod, reagují tyto materiály během nabíjení a vybíjení s kyselinou sírovou podle následující chemické reakce: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O

Vrstvení elektrolytu - při nabíjení baterie se v jejích deskách vytváří vysoce koncentrovaný elektrolyt. Tento těžký elektrolyt klesá působením gravitace do spodní části článku, zatímco méně koncentrovaná kyselina stoupá do horní části článku. Toto vrstvení elektrolytu může způsobit ztrátu kapacity nebo selhání baterie.

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob kontroly stavu nabití autobaterie je test voltmetrem. Nabitá baterie se pohybuje v rozmezí 12,5 V a více. Naopak hodnota 12,4 V a méně signalizuje částečně vybitou baterii, kterou je třeba ihned dobít.

Jakou zbačku baterií do auta preferujete?

Varta [888]

Energizer [256]

Akuma [476]

Fiam [198]

Optima [240]

Jiná [321]

Technologie POWER FRAME!